Welkom op de website van Stichting Lillifee

Ad en Evert Oostendorp nemen na 40 jaar afscheid van Oostendorp Autogroep. Het 40-jarig bestaan en afscheid willen Ad en Evert opdragen aan Stichting Lillifee, rekeningnummer NL76 RABO 0311 3811 03 t.n.v. Oostendorp Jubileum.


Binnen familie Oostendorp hebben we een kleindochter met een ontwikkelingsstoornis. Inmiddels is ze vier jaar en is er bij haar nog steeds geen diagnose gesteld. We hebben ervaren dat de onzekerheid die dit met zich meebrengt, bij veel meer peuters en hun familie leeft.


In het komend half jaar gaan we daarom Stichting Lillifee oprichten, zodat we kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en toekomst van deze kinderen.


Ad en Evert Oostendorp

info@stichting-lillifee.nl